Realizacja programu dofinasowania

Majestic Boards realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
“PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.”

Projekt dotyczy uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wydatki ogółem 357 460.00 PLN

Wsparcie projektu 303 841.00 PLN

Realizacja programu dofinasowania